XA AH A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

AB 2008 no. 68 “CENTRAAL WETTENREGISTER* 02 december 2013

Kk AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AHA

Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 no- vember 2008 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34)

Citeertitel: Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Fiesta di San Juan

Vindplaats : AB 2008 no. 68

Wijzigingen: Geen

Artikel 1

1. Door de Centrale Bank van Aruba worden maximaal 4000 zilveren munten uitgegeven met n waarde van vijf florin elk. 2. De beeldenaar van de munten, bedoeld in het eerste lid, is als volgt: op de voorzijde : de tekst BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN, benevens de afbeelding van het profiel van Hare Majesteit Koningin Beatrix;

op de keerzijde : de tekst “Fiesta di San Juan”, benevens de beeltenis van twee dansende paren, twee heuvels, een geblinddoekte man met een stok in de hand en een haan met uitgestrekte vleugels omringd door vlammen, 5 FLORIN, Aruba 2008, het muntteken en het muntmeesterteken.

3. De munt is rond, met een diameter van 29 millimeter. Zij bestaat uit 925/1000 zilver en weegt 11,9 gram en het randschrift luidt: “God zij met ons”.

Artikel 2

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 24 juni 2008.

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit uitgifte her- denkingsmunt Fiesta di San Juan.